สนทนาภาษาอังกฤษ สำนวนที่ว่า ผัดวันประกันพรุ่ง ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ผัดวันประกันพรุ่ง 

คำว่า "ผัดวันประกันพรุ่ง" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Procrastinate"

Procrastinate จะเป็น Verb แปลว่า ผัดวันประกันพรุ่ง หรือ เลื่อนวันส่งมอบงานออกไปเรื่อยๆ

Procrastination จะเป็น Noun แปลว่า การผัดวันประกันพรุ่ง

Procrastinator เป็น Noun มีความหมายว่า คนที่ผัดวันประกันพรุ่ง

ตัวอย่าง

When it comes to housework, I always procrastinate.
เวลาที่ต้องทำงานบ้าน ฉันมักจะผัดวันประพรุ่งเสมอ

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ