สนทนาภาษาอังกฤษ ซุ่มโจมตี เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ซุ่มโจมตี

คำว่า "ซุ่มโจมตี" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Ambush"

Ambush เป็นทั้ง verb และ noun

ตัวอย่าง

We are setting a plan to ambush our enemy.
พวกเรากำลังวางแผนซุ่มโจมตีศัตรู

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ