สนทนาภาษาอังกฤษ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

คำว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy Philosophy

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ