สนทนาภาษาอังกฤษ อุทยานแห่งชาติ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า อุทยานแห่งชาติ

คำว่า อุทยานแห่งชาติ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Natinal Park 

ตัวอย่าง
There are over 100 Thailand national parks, including more than 20 marine parks, and each park features unique attractions, outstanding facilities, and opportunities to see animals in Thailand.

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ