สนทนาภาษาอังกฤษ: ควบคุมอาหาร ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ควบคุมอาหาร 

คำว่าควบคุมอาหาร จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Diet 

ตัวอย่าง

A: Do you want to have some pizza?
B: No, Thank you. I'm on diet.

Comments

Popular posts from this blog

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ